Over ONS

Schoolmaatjes ONS (bruggenbouwers tussen Ouders van Nieuwkomerskinderen en School) wil de communicatie en samenwerking tussen nieuwkomers en de school van hun kinderen verbeteren, door middel van de inzet van vrijwiligers. Het is een programma dat in samenwerking met Actief Ouderschap is opgezet door Ouderbetrokkenheid-PLUS. Het programma is bedoeld voor nieuwkomersgezinnen met kinderen op de basisschool, middelbare school of VVE/ kinderopvang.


ONS inschakelen

Wanneer u als school, schoolbestuur, samenwerkingsverband, gemeente of vrijwilligersorganisatie contact met Schoolmaatjes ONS opneemt omdat er hulp gewenst is bij de communicatie en samenwerking tussen nieuwkomersgezinnen en de school van hun kinderen, gaan wij daarover met u in gesprek. Wij luisteren naar de zorgen die er zijn en zoeken in samenspraak met alle betrokkenen naar een passende oplossing.
Voor de financiering van een schoolmaatjesproject zijn er diverse mogelijkheden die wij met u verkennen.

Behalve het organiseren van een schoolmaatjesproject kunnen wij op verzoek ook verzorgen:

Coachinggesprekken voor de schooldirectie, om de samenwerking met ouders te versterken bij NT2-ouders vanuit andere culturen;

Workshops rond het omgaan met anderstalige gezinnen vanuit andere culturen, voor vrijwilligers (zoals taalmaatjes) of medewerkers van bijvoorbeeld gemeenten, JGZ, schoolmaatschappelijk werk, kinderopvang of scholen. Desgewenst kan de workshop ook specifiek ingaan op Eritrea, de Eritrese cultuur en de uitdagingen waar Eritrese gezinnen door de enorme cultuurkloof tegenaan lopen. In interactie met de deelnemers komen thema’s als gelijkwaardigheid, het nemen van eigen verantwoordelijkheid en initiatief, het omgaan met afspraken, de opvoeding van de kinderen en ouderbetrokkenheid aan bod.


Gedragscode Schoolmaatjes ONS

Onze coördinatoren en de vrijwilligers die als schoolmaatje voor nieuwkomergezinnen werken, houden zich aan onze gedragscode


Onze succesfactoren

Uit onze evaluaties blijkt dat dankzij de inzet van schoolmaatjes:

  • ouders en school elkaar beter gaan begrijpen;
  • de samenwerking tussen ouders en school gelijkwaardiger wordt;
  • de kinderen zich beter ontwikkelen.

Wij denken dat dit te danken is aan de volgende SUCCESFACTOREN:

1.            Gelijkwaardigheid is voor ons een kernwaarde

Wij bevorderen een gelijkwaardige samenwerking tussen school en ouders. Om gelijkwaardig te kunnen werken, moet er sprake zijn van autonomie, en een goede balans tussen respect voor de ander en zelfrespect. Onze vrijwilligers leven voor hoe dit werkt, door zich gelijkwaardig op te stellen naar de ouders toe en naar school toe. Zij fungeren als smeerolie om een optimale ontwikkeling van het kind te bevorderen. Maar niet als breekijzer! Zij laten de ouders zien wat er mogelijk is, luisteren naar hun zorgen en geven soms suggesties. Maar zij nemen de regie niet over. De verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen ligt bij de ouders en niet bij de vrijwilligers.

2.            Wij streven naar professionele nabijheid

Wij nemen de tijd voor mensen. Onze vrijwilligers komen een jaar lang wekelijks bij een gezin thuis en krijgen zo goed inzicht in wat er speelt en wat er nodig is. Omdat gelijkwaardigheid voor ons zo belangrijk is, presenteren we ons niet als de ‘deskundige’ die de ouders gaat vertellen hoe zij het moeten doen. De vrijwilligers werken vanuit een dienstbare houding. Luisteren is net zo belangrijk als praten. Ontvangen net zo belangrijk als geven. Zo ontstaat niet zelden een vriendschappelijk contact. Dit contact blijft wel professioneel, wat wil zeggen dat we niet meegezogen worden in emoties of verwachtingen.

3.            Onze schoolmaatjes zijn hoog gekwalificeerde vrijwilligers

Om te kunnen werken zoals hierboven staat beschreven, hebben we hoog gekwalificeerde vrijwilligers nodig: niet zozeer met betrekking tot hun opleiding, maar vooral met betrekking tot hun sociale vaardigheden en de mate van zelfinzicht en reflectievermogen. Je eigen attitude werkt altijd door op de ander. Om hiermee te kunnen ‘dansen’ is persoonlijk leiderschap vereist. Je doorziet dan bijvoorbeeld wanneer je in de valkuil terecht komt van de ‘plichtmatige helper’ die het helpen nodig heeft om zich belangrijk te voelen. Om de vrijwilligers te ondersteunen in het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap, krijgen zij training, nascholing en intervisiebegeleiding aangeboden door Ouderbetrokkenheid-PLUS en de lokale coördinatoren.

Lees ook ons aanstellingsbeleid voor vrijwilligers.