Bestuur en ANBI

Het schoolmaatjeswerk is in 2017 gestart in Leidschendam-Voorburg en viel toen onder Lelievita, de eenmanszaak van Harriet Marseille. In 2018 en 2019 heeft Actief Ouderschap meegewerkt aan de doorontwikkeling van het concept, waardoor het schoolmaatjeswerk landelijk toepasbaar werd en het werk doorging onder de naam Schoolmaatjes ONS.

Op 20 juni 2023 is Stichting Schoolmaatjes ONS opgericht door Fouke Jansen (Taal en Educatie) en Harriet Marseille (Lelievita / Ouderbetrokkenheid-PLUS).

Oprichtsters Harriet Marseille (links) en Fouke Jansen (rechts)

Bestuur

ONS bestuur bestaat uit:

Annette Diender (voorzitter)
Betteke de Gaay Fortman (secretaris)
Véronique Schutgens (penningmeester)

ANBI

De Belastingdienst heeft de stichting vanaf 20 juni 2023 geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Hierbij zijn de volgende gegevens relevant: