Lokale coördinatoren

Harriet Marseille

Met hart en ziel zet ik me in voor meer verbinding en inclusie in de maatschappij. Vaak is er nauwelijks contact tussen school en nieuwkomerouders. Vanuit mijn deskundigheid binnen Ouderbetrokkenheid-PLUS, en jarenlange ervaring met vluchtelingen, blijkt het mogelijk om zelfs in zeer moeilijke situaties contact en verbinding te realiseren.

Regio: Landelijk coördinator
Contact: 06-38193775
E-mail: harrietmarseille@schoolmaatjesONS.nl


Muhammad Ali

Als docent en begeleider zag ik hoe moeilijk het kan zijn om je in een nieuw land en nieuwe cultuur thuis te gaan voelen, en zelfstandig je weg te vinden. Ik vind het belangrijk om kinderen zoveel mogelijk kansen te geven, zodat ze een fijne plek in de maatschappij vinden.

Regio: Lansingerland
Contact: 06-84064638
E-mail:  Muhammadali@schoolmaatjesONS.nl


Karin Brogtrop

Met buitenlandervaring in Afrika, Azië en het Midden Oosten en daarnaast jarenlange werkervaring met vluchtelinggezinnen in Nederland voel ik mij zeer betrokken bij project Schoolmaatjes ONS. Begrip over en weer, interculturele contacten, samenwerking, vriendschap; de basis voor een respectvolle multiculturele maatschappij, daar ga ik voor!

Regio: Haaglanden
Contact: 061463348
E-mail: karinbrogtrop@schoolmaatjesONS.nl


Yteke Hoekstra

‘Een school realiseren waar nieuwkomerskinderen zich veilig voelen, waar ze vertrouwen in zichzelf en anderen ontwikkelen en weer kunnen groeien’, dat is mijn drijfveer. Jarenlange ervaring in het basisonderwijs en op een nieuwkomersschool zet ik in om de samenwerking tussen kind, ouders en school te concretiseren en te optimaliseren.

Regio: Sneek en omstreken
Contact: 06-36193999
E-mail: ytekehoekstra@schoolmaatjesONS.nl


Fouke Jansen

Vanuit mijn ervaring in het NT2-onderwijs weet ik wat een inspanning het vraagt om te aarden in een nieuw land. Wat helpt het dan als er iemand is, die je wegwijs maakt. Minder kopzorgen voor de ouders, meer kansen voor de kinderen. Daarom vind ik Schoolmaatjes ONS zo waardevol.

Regio: Amsterdam
Contact: 0652031524
E-mail: foukejansen@schoolmaatjesONS.nl


Andy Oppong

Als ex-nieuwkomer en ‘probleemjongere’ weet ik als geen ander hoe het is om niet begrepen te worden. Als cultuurtolk zorg ik ervoor dat er verbinding ontstaat tussen school en het gezin, zodat er wederzijdse begrip ontstaat tussen nieuwkomers en onderwijsprofessionals. Denk hierbij aan letterlijke en figuurlijke vertolking.

Regio: Heemskerk-Beverwijk
Contact: 0636291893
E-mail: andyoppong@schoolmaatjesONS.nl


Arco Sterk

Ik heb jaren gewerkt in het onderwijs en heb ervaren dat kinderen “het beter doen”  als ouders en school goed samenwerken. Bij veel nieuwkomers is die samenwerking niet vanzelfsprekend. Daarom draag ik graag mijn steentje bij aan de projecten Schoolmaatjes ONS.

Regio: Utrecht
Contact: 0649944592
E-mail: arcosterk@schoolmaatjesONS.nl


Marina Stolk
 

Vanuit mijn ervaring binnen het nieuwkomersonderwijs, weet ik dat het veel vergt van ouders om het Nederlands onderwijsstelsel te begrijpen en te participeren op de scholen van hun kinderen. Voor ouders, leerkrachten en de kinderen is het ontzettend waardevol dat er een Schoolmaatje ONS is die hen op weg helpt!    

Regio: Westland 
Contact: 06-30308077 
E-mail: marinastolk@schoolmaatjesONS.nl


Meer weten? Interesse om zelf een schoolmaatje ONS te worden, of ONS-coördinator? Of interesse om een schoolmaatjes ONS-project te starten? Neem dan telefonisch contact op met Harriet Marseille (070-3276697 / 06-38193775) of per e-mail