Lokale coördinatoren

Harriet Marseille

Met hart en ziel zet ik me in voor meer verbinding en inclusie in de maatschappij. Ik ga voor professionele nabijheid. Vanuit mijn deskundigheid binnen Ouderbetrokkenheid-PLUS en jarenlange ervaring met vluchtelingen, zie ik vrijwel altijd mogelijkheden om meer contact tot stand te brengen tussen school en nieuwkomersouders.

Gemeente: Leidschendam-Voorburg (tevens landelijk coördinator)
Contact: 06-38193775
E-mail: harriet@lelievita.nlJosine van Dorst

Toen ik voor het eerst las over Schoolmaatjes ONS, realiseerde ik me pas hoe belangrijk het is dat nieuwkomersgezinnen goed worden begeleid richting school. School is de basis van onze samenleving en een plek waar wij de kinderen van deze gezinnen een goede start in Nederland mee kunnen geven.

Gemeente: Rijswijk
Contact: 06-29086429
E-mail: schoolmaatjesons.josine@gmail.com


Fouke Jansen

Vanuit mijn ervaring in het NT2-onderwijs weet ik wat een inspanning het vraagt om te aarden in een nieuw land. Wat helpt het dan als er iemand is, die je wegwijs maakt. Minder kopzorgen voor de ouders, meer kansen voor de kinderen. Daarom vind ik Schoolmaatjes ONS zo waardevol.

Gemeente: Amsterdam
Contact: 0652031524
E-mail: foukejansen@schoolmaatjesONS.nl


Marjolein Karel

Schoolmaatjes Ons is zo belangrijk omdat het zorgt voor een betere verbinding tussen school en ouders. Waardoor het welbevinden van het kind omhoog gaat, wat ook weer van invloed is op het leerproces. Ik vind dat alle kinderen het recht hebben om met plezier naar school te gaan en dat zij gelijke kansen verdienen.

Gemeente: Velsen
Contact: 06-33589330
E-mail: karel@welzijnvelsen.nl


Rosa van Kleef

Schoolmaatjes ONS draait om de toekomst van kinderen die met hun gezin een nieuw leven in Nederland opbouwen. Daar zet ik me volledig voor in, samen met enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Doordat ouders de schoolinformatie beter gaan begrijpen en leren samenwerken met school, krijgen hun kinderen betere kansen.

Gemeente: Lansingerland
Contact: 06-39198002
E-mail: r.vankleef@bibliotheekoostland.nl


Anton Niese

Vrijwilligers van Schoolmaatjes ONS helpen nieuwkomer-ouders en -kinderen de communicatie met school te verbeteren. Zij ondersteunen ook in praktische zin en helpen de cultuurverschillen te overbruggen. Ik vind het belangrijk dat wij deze gezinnen helpen een weg te vinden in onze maatschappij en zo gelijke kansen creëren voor iedereen.

Gemeente: Den Haag
Contact: 06-22126074
E-mail: a.niese@wijkz.nl 


Sacha Peters

Door mijn werk met Eritrese statushouders bij stichting Vangnet, zie ik hoe belangrijk het is dat nieuwkomers goed contact hebben met school. Dit is belangrijk en goed voor de ouders, en werkt ook door naar hun kinderen. Dit project maakt dat de kinderen en ouders zich gehoord en gezien voelen. 

regio: Deventer
Contact: 06-46990801
E-mail: peters@stichtingvangnet.com

 

Meer weten? Interesse om zelf coördinator te worden binnen Schoolmaatje ONS? Of interesse om een schoolmaatjes ONS-traject te starten? Neem dan telefonisch contact op met Harriet Marseille (06-38193775) of per e-mail