Schoolmaatjes ONS

Schoolmaatjes ONS (waarbij ONS staat voor: bruggenbouwers tussen Ouders van Nieuwkomerskinderen en School) is een initiatief waarbij vrijwilligers nieuwkomersgezinnen twaalf maanden ondersteunen om de communicatie en samenwerking met school te verbeteren.  Deze werkwijze blijkt een positief effect te hebben op het onderling begrip tussen school en ouders, de gelijkwaardigheid tussen ouders en school en de ontwikkeling van de kinderen, zowel op cognitief vlak als sociaal-emotioneel. De inzet van schoolmaatjes bevordert ook het werkplezier van de onderwijsprofessionals en de integratie van ouders in de Nederlandse samenleving.

Bij ‘nieuwkomers’ richten we ons met name op mensen met een vluchtelingenachtergrond. De kinderen hebben vaak veel meegemaakt. Een goede samenwerking tussen ouders en school is dan ook van groot belang. Helaas is er vaak onvoldoende contact tussen scholen en nieuwkomers. Ze begrijpen elkaar niet en spreken zowel letterlijk als figuurlijk niet elkaars taal. De inzet van tolken kan helpen, maar is zeker niet voldoende om alle uitdagingen te verminderen.

De vrijwilligers van Schoolmaatjes ONS komen geen cursus geven en stellen zich niet op ‘boven’ de ouders, maar trekken gelijkwaardig met hen op: meer als vriend(in) dan als leraar. Ze zien wat er speelt, leren de cultuur van de nieuwkomers begrijpen en ontdekken wat de zorgen en wensen van de ouders zijn.

De Schoolmaatjes gaan mee naar school om te ondersteunen in gesprekken. Als er bijvoorbeeld aandacht voor het gedrag van het kind of hulp bij het huiswerk nodig is, dan kijken ze samen met ouders hoe ze dit vorm kunnen geven. Zo nemen zij de nieuwkomers spelenderwijs mee in een voor hen nieuwe cultuur, waarin gelijkwaardig samenwerken tussen school en ouders vanzelfsprekend is. De vrijwilligers fungeren dus als brug tussen school en ouders en spelen een belangrijke rol in het verkleinen van de taal-, cultuur- en sociale barrière.

Ondersteund door
Schoolmaatjestrajecten zijn mogelijk dankzij financiële bijdragen door fondsen, gemeenten en scholen / schoolbesturen.
Daarnaast heeft Schoolmaatjes ONS financiële steun gekregen van het Oranje Fonds, Fonds 1818 en Stichting Madurodam Kinderfonds voor de verdere professionalisering en stroomlijning van het werk en het oprichten van een stichting die de ANBI-status heeft verkregen.


Geef ze die kans!

“Mijn naam is Michelle Blom. Dat Schoolmaatjes ONS veel kan betekenen voor gezinnen, kan ik uit ervaring zeggen. Ik ben 13 jaar werkzaam geweest op een basisschool in Voorburg als leerkracht en intern begeleider. Veel van onze gezinnen kwamen uit een ander land. Sommigen waren naar Nederland gevlucht door onveilige situaties in hun eigen land. Het niet kennen van de cultuur en samenleving is op zich al een hele uitdaging. Daarbij komt ook dat het schoolsysteem in Nederland nieuw is en je als gezin de taal niet spreekt. Hoe lees ik mijn mail? Wat zijn de stappen die ik moet doorlopen als mijn kind extra hulp nodig heeft? Hoe help ik mijn kind met het maken van huiswerk? Allemaal vragen waar je tegen aanloopt als je net in Nederland bent, naast de praktische, sociale en financiële uitdagingen die je tegenkomt. Voor deze gezinnen werk ik sinds 2017 samen met Schoolmaatjes ONS. In overleg werd er voor de gezinnen een passend schoolmaatje gevonden, die hen kon ondersteunen bij het samenwerken en het communiceren met de school. Alles in het belang van het welbevinden en de ontwikkeling van het kind/de kinderen. Het was mooi om te zien dat er grote stappen werden gezet. Waarbij we eerst niet tot nauwelijks contact hadden met ouders, zagen we dat ouders een paar maanden later zelfstandig dingen binnen de school oppakten en zelfs kwamen helpen in de school. De drempel werd lager en de samenwerking en communicatie werd sterker. Ouders voelden zich gesteund en gehoord en durfden hierdoor die stappen te zetten. Sommige schoolmaatjes werden zelfs onderdeel van het gezin, omdat ze zo waardevol voor elkaar zijn. Ik vind Schoolmaatjes ONS een kans en onmisbaar voor deze gezinnen.

Het mooiste dat je een kind kunt geven is een kans!


Enorme verandering in onze schoolcultuur

“Anderhalf jaar geleden zijn we als school gestart met een traject bij Schoolmaatjes ONS. We wilden zelf als team beter in kunnen spelen op de veranderende populatie op school, met steeds meer nieuwkomersouders die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn. Door een aantal ouders een schoolmaatje te geven en door als team open te staan voor de expertise en feedback van Schoolmaatjes ONS, is het gelukt om een enorme verandering teweeg te brengen in de schoolcultuur. Het heeft echt voor bewustwording gezorgd, zowel bij het team als bij de ouders. De communicatie met ouders is nu sterk verbeterd. Het is laagdrempeliger geworden voor ouders en ze voelen zich nu ook meer gezien en gehoord. Mede dankzij de schoolmaatjes zien we ook dat ouders nu meer initiatief nemen en zelf contact met de leerkracht zoeken als ze ergens mee zitten.”
Lianne van Roermund, ib’er MKC Zeeburgereiland, Amsterdam


Contact
Harriet Marseille, landelijk coordinator Schoolmaatjes ONS
E-mail: harrietmarseille@schoolmaatjesONS.nl
Telefoon: 06-38193775

Wat zeggen de deelnemende ouders, scholen en schoolmaatjes over het effect van Schoolmaatjes ONS?


Lees hier meer uitspraken van ouders


Lees hier meer uitspraken van scholen


Lees hier meer uitspraken van schoolmaatjes

Werkwijze en financiering

In een Schoolmaatjes ONS-traject begeleiden wij tien of meer nieuwkomersgezinnen, bij voorkeur binnen één gemeente. Bij deze gezinnen komt een jaar lang wekelijks een vrijwilliger thuis, als schoolmaatje van de ouders.  De vrijwilligers worden geworven, opgeleid en begeleid door een lokale coördinator. De lokale coördinator wordt hierbij ondersteund door onze landelijke coördinator Harriet Marseille. Voor de financiering van een traject zijn er diverse mogelijkheden die wij met u verkennen.

Voor meer informatie over de mogelijkheden in uw gemeente een project te starten, kunt u contact opnemen met Harriet Marseille.

Nieuwsberichten

Informatieavond 15 april in Leidschendam

In Leidschendam-Voorburg melden scholen op dit moment weer nieuwkomersgezinnen aan die graag een schoolmaatje willen hebben. Ook in Rijswijk verwachten we binnenkort aanmeldingen. Op maandag 15 april wordt er daarom een vrijblijvende informatie-avond gehouden in Leidschendam, waar uitleg gegeven wordt over wat het vrijwilligerswerk als schoolmaatje inhoudt. datum: maandag 15 apriltijd: 19.30-21.00 uuradres: Kooiland 36, …

Steun van wethouder

Gisteren kwam wethouder Marcel Belt uit Leidschendam-Voorburg langs bij een van onze schoolmaatjesgezinnen. Josine van Dorst, het schoolmaatje in dit gezin, was net bezig de zoon te stimuleren om een Donald Duck te lezen, toen de wethouder aankwam. Hij had een kwartetspel voor het gezin meegenomen dat ze direct gingen spelen met elkaar. Gedurende het bezoek kreeg …

Professionalisering door 3 fondsen ondersteund

Omdat Schoolmaatjes ONS na een start in 2017 in Leidschendam-Voorburg inmiddels in zeven gemeenten actief is, hebben onze coördinatoren Fouke Jansen en Harriet Marseille afgelopen voorjaar plannen gemaakt om de aanpak verder te professionaliseren. Het worden van een stichting (met inmiddels ook de ANBI-status) was daar een onderdeel van. Ons professionaliseringsplan wordt financieel ondersteund door …