Schoolmaatjes ONS

Schoolmaatjes ONS (bruggenbouwers tussen Ouders van Nieuwkomerskinderen en School) is een initiatief waarbij vrijwilligers als bruggenbouwer nieuwkomers twaalf maanden ondersteunen om de communicatie en samenwerking met school te verbeteren.  Deze werkwijze blijkt een positief effect te hebben op het onderling begrip tussen school en ouders, de gelijkwaardigheid tussen ouders en school en de ontwikkeling van de kinderen, zowel op cognitief vlak als sociaal-emotioneel. Schoolmaatjesprojecten bevorderen het werkplezier van de onderwijsprofessionals en de integratie van ouders in de Nederlandse samenleving.

Bij ‘nieuwkomers’ richten we ons met name op mensen met een vluchtelingenactergrond. De kinderen hebben vaak veel meegemaakt. Een goede samenwerking tussen ouders en school is dan ook van groot belang. Helaas is er vaak onvoldoende contact tussen scholen en nieuwkomers. Ze begrijpen elkaar niet en spreken zowel letterlijk als figuurlijk niet elkaars taal. De inzet van tolken kan helpen, maar is zeker niet voldoende om alle uitdagingen te verminderen.

De methode van Schoolmaatjes ONS kan worden uitgebreid naar alle nieuwkomersgezinnen die te maken hebben met een taal- en cultuurbarrière en moeite hebben in de communicatie en samenwerking met school.

De vrijwilligers van Schoolmaatjes ONS komen geen cursus geven en stellen zich niet op ‘boven’ de ouders, maar trekken gelijkwaardig met hen op: meer als vriend(in) dan als leraar. Ze zien wat er speelt, leren de cultuur van de nieuwkomers begrijpen en ontdekken wat de zorgen en wensen van de ouders zijn.

De Schoolmaatjes ONS gaan mee naar school om te ondersteunen in gesprekken. Als er bijvoorbeeld aandacht voor het gedrag van het kind of hulp bij het huiswerk nodig is, dan kijken ze samen met ouders hoe ze dit vorm kunnen geven. Zo nemen zij de nieuwkomers spelenderwijs mee in een voor hen nieuwe cultuur, waarin gelijkwaardig samenwerken tussen school en ouders vanzelfsprekend is. De vrijwilligers fungeren dus als brug tussen school en ouders en spelen een belangrijke rol in het verkleinen van de taal-, cultuur- en sociale barrière.

Het gezin Koja en schoolmaatje Christine Lommerse Foto: Marcel van Vuren

NIEUWS

In verband met de coronacrisis komen onze vrijwilligers tijdelijk niet bij de gezinnen thuis. Wel houden zij contact met de gezinnen, en geven zij ondersteuning bij het thuisonderwijs.

Werkwijze en financiering

Voor een Schoolmaatjes ONS-project zijn tien gezinnen nodig, bij voorkeur binnen één gemeente. Bij deze gezinnen zullen tien vrijwilligers aan het werk gaan die geworven, opgeleid en begeleid worden door een lokale coördinator. De lokale coördinator wordt opgeleid en begeleid door Ouderbetrokkenheid-PLUS en Actief Ouderschap. Voor de financiering van een project zijn er diverse mogelijkheden die wij met u verkennen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze landelijke coördinator Harriet Marseille.

 

Ervaringen

De impact van onze projecten

Van juli 2017 t/m juni 2018 is door Ouderbetrokkenheid-PLUS een pilot begeleid waarbij tien nieuwkomergezinnen in Leidschendam-Voorburg hulp hebben gekregen in de communicatie en samenwerking met de basisschool van hun kinderen. Inmiddels is ook in Den Haag een pilot afgerond op een aantal basisscholen. Daarna is in Leidschendam-Voorburg een start gemaakt met de aanpak via …

Brugfunctie voor een nieuwkomersgezin

In oktober deed Alexandra mee aan een training voor schoolmaatjes: vrijwilligers die nieuwkomers helpen in de communicatie en samenwerking met de school van hun kinderen. Als kinderfysiotherapeut had ze jarenlang gewerkt met kinderen met meervoudige problemen in verschillende ontwikkelingsgebieden. Ze kwam als schoolmaatje terecht in een gezin waarvan het oudste kind van zes veel problemen …

Ik heb het goed gedaan als zij trots zijn op zichzelf!

Betty Overbeek is vrijwilliger bij het Schoolmaatjesproject in Den Haag, een pilot die door het schoolbestuur De Haagse Scholen en Stichting Kinderpostzegels mogelijk is gemaakt. Als schoolmaatje is Betty de verbindende schakel tussen de ouders van Noha, een Syrisch meisje van twaalf, en haar leerkracht op de Jan Ligthartschool. Ze helpt het gezin, dat nog …