Schoolmaatjes ONS

Schoolmaatjes ONS (bruggenbouwers tussen Ouders van Nieuwkomerskinderen en School)
is een initiatief waarbij vrijwilligers als bruggenbouwers nieuwkomers twaalf maanden ondersteunen om de communicatie en samenwerking met school te verbeteren.  In de praktijk zien wij dat deze werkwijze een positief effect heeft op de ontwikkeling van de kinderen, het onderling begrip tussen school en ouders, het werkplezier van de onderwijsprofessionals en de integratie van ouders in de Nederlandse samenleving.

Bij ‘nieuwkomers’ gaat het met name om vluchtelingen, statushouders en asielzoekers. Deze kinderen hebben vaak veel meegemaakt. Een goede samenwerking tussen ouders en school is dan ook van groot belang. Helaas is er vaak onvoldoende contact tussen scholen en nieuwkomers. Ze begrijpen elkaar niet en spreken zowel letterlijk als figuurlijk niet elkaars taal. De inzet van tolken kan helpen, maar is zeker niet voldoende om alle uitdagingen te verminderen.

Schoolmaatjes ONS komen geen cursus geven en stellen zich niet op ‘boven’ de ouders, maar trekken gelijkwaardig met hen op: meer als vriend(in) dan als leraar. Ze zien wat er speelt, leren de cultuur van de nieuwkomers begrijpen en ontdekken wat de zorgen en wensen van de ouders zijn.

De Schoolmaatjes ONS gaan mee naar school om te ondersteunen in gesprekken. Als er bijvoorbeeld aandacht voor het gedrag van het kind of hulp bij het huiswerk nodig is, dan kijken ze samen met ouders hoe ze dit vorm kunnen geven. Zo nemen zij de nieuwkomers spelenderwijs mee in een voor hen nieuwe cultuur, waarin gelijkwaardig samenwerken tussen school en ouders vanzelfsprekend is. De vrijwilligers fungeren dus als brug tussen school en ouders en spelen een belangrijke rol in het verkleinen van de culturele en sociale barrière.

Het gezin Koja en schoolmaatje Christine Lommerse Foto: Marcel van Vuren

 

 

Werkwijze en financiering

Voor een Schoolmaatjes ONS-project zijn tien gezinnen nodig, bij voorkeur binnen één gemeente. Bij deze gezinnen zullen tien vrijwilligers aan het werk gaan die geworven, opgeleid en begeleid worden door een lokale coördinator. De lokale coördinator wordt opgeleid en begeleid door Ouderbetrokkenheid-PLUS en Actief Ouderschap. Financiering vindt bij voorkeur plaats door gemeenten en in de aanloopfase is eventueel financiering door fondsen mogelijk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze landelijke coördinator Harriet Marseille.

 

Over ONS

Schoolmaatjes ONS (bruggenbouwers tussen Ouders van Nieuwkomerskinderen en School)
wil de communicatie en samenwerking tussen nieuwkomers en de school van hun kinderen verbeteren, door middel van de inzet van vrijwiligers. Het is een programma van Actief Ouderschap, in samenwerking met Ouderbetrokkenheid-PLUS. Het programma is ook geschikt voor  VVE en kinderopvang.

Ervaringen

Ervaringen met Schoolmaatjes ONS

Inmiddels zijn er ervaringen opgedaan met de werkwijze van Schoolmaatjes ONS (bruggenbouwers tussen Ouders van Nieuwkomerskinderen en School) in verschillende gemeenten. Lees ook: de evaluatie project Schoolmaatjes-ONS in Leidschendam-Voorburg;  publicaties in de media over onze projecten; blogs met de ervaringen uit de eerste schoolmaatjespilot.

Thuis profiteren van Rots en Water

In de nieuwsbrief had het schoolmaatje gelezen dat de kinderen op school met ‘Rots en Water’ werkten. Op maandag kregen de kinderen Rots- en Watertraining, in het bijzijn van de gymjuf en de eigen leerkracht. Het schoolmaatje had wel eens wat over dit sociaal-emotionele programma gehoord, maar kende het verder niet.

Diploma

  In een serie blogs deelt Harriet Marseille van Ouderbetrokkenheid-PLUS ervaringen vanuit het schoolmaatjesproject ONS. Deze keer over hoe nieuwkomerouders er dankzij het schoolmaatje achterkwamen dat hun dochter een diploma had gekregen voor ‘kern 3’.