Schoolmaatjes ONS

Schoolmaatjes ONS (bruggenbouwers tussen Ouders van Nieuwkomerskinderen en School)
is een initiatief waarbij vrijwilligers als bruggenbouwers nieuwkomers twaalf maanden ondersteunen om de communicatie en samenwerking met school te verbeteren.  In de praktijk zien wij dat deze werkwijze een positief effect heeft op de ontwikkeling van de kinderen, het onderling begrip tussen school en ouders, het werkplezier van de onderwijsprofessionals en de integratie van ouders in de Nederlandse samenleving.

Bij ‘nieuwkomers’ gaat het met name om vluchtelingen, statushouders en asielzoekers. Deze kinderen hebben vaak veel meegemaakt. Een goede samenwerking tussen ouders en school is dan ook van groot belang. Helaas is er vaak onvoldoende contact tussen scholen en nieuwkomers. Ze begrijpen elkaar niet en spreken zowel letterlijk als figuurlijk niet elkaars taal. De inzet van tolken kan helpen, maar is zeker niet voldoende om alle uitdagingen te verminderen.

Schoolmaatjes ONS komen geen cursus geven en stellen zich niet op ‘boven’ de ouders, maar trekken gelijkwaardig met hen op: meer als vriend(in) dan als leraar. Ze zien wat er speelt, leren de cultuur van de nieuwkomers begrijpen en ontdekken wat de zorgen en wensen van de ouders zijn.

De Schoolmaatjes ONS gaan mee naar school om te ondersteunen in gesprekken. Als er bijvoorbeeld aandacht voor het gedrag van het kind of hulp bij het huiswerk nodig is, dan kijken ze samen met ouders hoe ze dit vorm kunnen geven. Zo nemen zij de nieuwkomers spelenderwijs mee in een voor hen nieuwe cultuur, waarin gelijkwaardig samenwerken tussen school en ouders vanzelfsprekend is. De vrijwilligers fungeren dus als brug tussen school en ouders en spelen een belangrijke rol in het verkleinen van de culturele en sociale barrière.

Het gezin Koja en schoolmaatje Christine Lommerse Foto: Marcel van Vuren

 

 

Werkwijze en financiering

Voor een Schoolmaatjes ONS-project zijn tien gezinnen nodig, bij voorkeur binnen één gemeente. Bij deze gezinnen zullen tien vrijwilligers aan het werk gaan die geworven, opgeleid en begeleid worden door een lokale coördinator. De lokale coördinator wordt opgeleid en begeleid door Ouderbetrokkenheid-PLUS en Actief Ouderschap. Voor de financiering van een project zijn er diverse mogelijkheden die wij met u verkennen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze landelijke coördinator Harriet Marseille.

 

Over ONS

Schoolmaatjes ONS (bruggenbouwers tussen Ouders van Nieuwkomerskinderen en School)
wil de communicatie en samenwerking tussen nieuwkomers en de school van hun kinderen verbeteren, door middel van de inzet van vrijwiligers. Het is een programma van Actief Ouderschap, in samenwerking met Ouderbetrokkenheid-PLUS. Het programma is ook geschikt voor  VVE en kinderopvang.

Hoe gaan we te werk?
Wanneer u als school, schoolbestuur, samenwerkingsverband, gemeente of welzijnsorganisatie contact met ons opneemt omdat er hulp gewenst is bij de communicatie en samenwerking tussen nieuwkomersgezinnen en de school van hun kinderen, gaan wij daarover met u in gesprek. Wij luisteren naar de zorgen die er zijn en zoeken in samenspraak met alle betrokkenen naar een passende oplossing. Voor de financiering van een project zijn er diverse mogelijkheden die wij met u verkennen.

Ervaringen

Brugfunctie voor een nieuwkomersgezin

In oktober deed Alexandra mee aan een training voor schoolmaatjes: vrijwilligers die nieuwkomers helpen in de communicatie en samenwerking met de school van hun kinderen. Als kinderfysiotherapeut had ze jarenlang gewerkt met kinderen met meervoudige problemen in verschillende ontwikkelingsgebieden. Ze kwam als schoolmaatje terecht in een gezin waarvan het oudste kind van zes veel problemen …

Ik heb het goed gedaan als zij trots zijn op zichzelf!

Betty Overbeek is vrijwilliger bij het Schoolmaatjesproject in Den Haag, een pilot die door het schoolbestuur De Haagse Scholen en Stichting Kinderpostzegels mogelijk is gemaakt. Als schoolmaatje is Betty de verbindende schakel tussen de ouders van Noha, een Syrisch meisje van twaalf, en haar leerkracht op de Jan Ligthartschool. Ze helpt het gezin, dat nog …