De impact van onze projecten

Van juli 2017 t/m juni 2018 is door Ouderbetrokkenheid-PLUS een pilot begeleid waarbij tien nieuwkomergezinnen in Leidschendam-Voorburg hulp hebben gekregen in de communicatie en samenwerking met de basisschool van hun kinderen. Inmiddels is ook in Den Haag een pilot afgerond op een aantal basisscholen. Daarna is in Leidschendam-Voorburg een start gemaakt met de aanpak via Schoolmaatjes ONS. Aan dit project hebben diverse VVE-locaties (Voor- en Vroegschoolse Educatie) meegedaan en een basisschool.

In een serie blogs staan ervaringen die zijn opgedaan binnen de diverse schoolmaatjesprojecten weergegeven:

Ambitie helpt 

Een wereld van verschil

Diploma

Thuis profiteren van Rots en Water

Een passende middelbare school kiezen

Ik heb het goed gedaan als zij trots zijn op zichzelf

Brugfunctie voor een nieuwkomersgezin

Alle projecten tot nu toe hebben zeer positieve resultaten opgeleverd. Niet alleen is de communicatie tussen scholen en ouders sterk verbeterd, de ouders zijn zich ook meer gelijkwaardig gaan opstellen naar school toe en de ontwikkeling van de kinderen (zowel cognitief als sociaal-emotioneel) is sterk vooruit gegaan.


Lees hier het verslag van de Schoolmaatjes-pilot in Leidschendam-Voorburg (juni 2018)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *